Line Tracking Robot Contest 2018

UploadImage

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ และน้องๆ ระดับมัธยมและอาชีวศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติ ปี 2561 Line Tracking Robot Contest 2018
ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา ในวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ***งานนี้เข้าร่วมแข่งขัน ฟรี! พร้อมรับใบประกาศนียบัตร  

>>คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม<<