พิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๖๑

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมงาน พิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๖๑
ในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๙  น. ณ อาคาร ๔๐ ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โดยกิจกรรมในงานเชิญร่วมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง ชมนิทรรศการรำลึกถึงพระคุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม พิธีมอบรางวัลเกียรติยศฯ พิธีรับมอบเงินบริจาค  คลิกกำหนดการ