Train the Trainer : “How to start STARTUP”

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "การทำนายอนาคตที่แม่นยำที่สุดคือการลงมือทำ" Train the Trainer : “How to start STARTUP”

โดยวิทยากร คุณสุดชาย สิงห์มโน
CEO บริษัท ดีไลท์ โฮลดิ้ง จำกัด 
Founder สตาร์ทอัพเฮ้าส์ ระยอง 
Founder บริษัท ทริปบัดดี้ จำกัด
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ห้างแสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์
   
ในวันที่ 2 – 3 กรกฏาคม 2561 เวลา 8.00 – 17.30 น.
ณ ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม