คนไทย หัวใจไท ครั้งที่ ๑๑

UploadImage

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในงาน “คนไทย หัวใจไท ครั้งที่ ๑๑” มรดกไทย ศักดิ์ศรีของความเป็นไท  ภายในงานจะมีการออกร้าน ตลาดบก ตลาดน้ำ เพื่อให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยในบรรยากาศแบบไทยๆ พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงความสามารถของคนรุ่นใหม่ทั้ง 3 ระดับชั้น กับการประกวด “หนูน้อยหัวใจไทย “ ”เพลงไทยหัวใจไทย” และ “หนุ่มสาวหัวใจไทย”  โดยงานจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม