บรรยายพิเศษ “ความปลอดภัยการบินในการปฏิบัติงานฯ"

UploadImage

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความปลอดภัยการบินในการปฏิบัติงาน ภายในท่าอากาศยานระหว่างประเทศ” โดย น.ต.ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Auditorium 2 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม