สัมมนาฟรี! “รับมือกับภาษี การเปลี่ยนแปลง 1 ตุลาคม 2561”

UploadImage

 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.45 น. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ เพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ
จัดสัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำกัด 200 ที่นั่ง หัวข้อ “รับมือกับภาษี การเปลี่ยนแปลง 1 ตุลาคม 2561”
ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร  11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. นับชั่วโมง CPA/CPD
อื่นๆ ได้ 6.30 ชั่วโมง 
สมัครออนไลน์  สอบถาม คณะบัญชี โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2374, 2375, 081 648 9499