แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอนกฎหมาย ในศตวรรษที่ 21

UploadImage

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนักศึกษา และผู้ที่สนใจฟังบรรยาย “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอนกฎหมาย ในศตวรรษที่ 21” วิทยากรพิเศษ โดย ดร.พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) พระภิกษุชาวเนปาล อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ เธียร์เตอร์รูม ชั้น 3 อาคาร  40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.