Promotion Summer 61 Fitness Center SPU

UploadImage

โปรโมชั่นต้อนรับ Summer เดือนเมษายน 2561
สมัครสมาชิกศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ราคาพิเศษ
1) บุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ ,เจ้าหน้าที่ และครอบครัวบุคลากร)
สมัครคนเดียว 2,000 บาท/ปี/คน  แถมฟรี 2 เดือน
2) ศิษย์เก่า
สมัครคนเดียว 3,500 บาท/ปี/คน  แถมฟรี 1 เดือน
3) บุคคลภายนอก
สมัครคนเดียว 6,000 บาท/ปี/คน  แถมฟรี 1 เดือน


ค่าบริการศูนย์สุขภาพรายครั้ง
บุคคลภายใน  เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) 100.- บาท/ครั้ง
บุคคลภายนอก และศิษย์เก่า 300.- บาท/ครั้ง
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2397-9 พบกันที่ อาคาร 9 ชั้น 11
หมดเขต วันที่ 30 มิถุนายน 2561
# สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องออกกำลัง