เปิดระบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา '58

UploadImage

ระหว่างวันที่ ​20 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2559  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.  เปิดให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ (ระดับปริญญาตรี -โท-เอก) แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558  สามารถคลิกลงทะเบียนแจ้งความจำนงผ่าน www.spu.ac.th