Domino Challenge 2

UploadImage

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา ส่งคลิปวิดีโอนำเสนอแนวความคิด เกี่ยวกับหัวข้อ พร้อมแนะนำ ตัวผู้สมัคร เข้าร่วมประชันความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างวันนี้จนถึง วันนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2561 ในโครงการ Domino Challenge 2 ชิงทุนเรียนฟรี 5ปี! จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.