STORY SRIPATUM" VIDEO CLIP CONTEST 2018

UploadImage

สำนักงานประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 4 รวมตัวกันเป็นกลุ่ม 1-5 คน  สมัครส่งผลงานร่วมโครงการประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "STORY SRIPATUM" VIDEO CLIP CONTEST 2018 ชิงเงินรางวัลพร้อมทุนการศึกษากว่า 80,000 บาท  ระหว่างวันนี้จนถึง 20 สิงหาคม 2561  คลิกสมัครผ่าน http://url.ie/128mv/m ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เพจโครงการ SPU VIDEO CLIP Contest