เจาะลึกการบัญชี ภาษีอากร และสอบบัญชี

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
หลักสูตร “เจาะลึกการบัญชี ภาษีอากร และสอบบัญชี”
ระหว่างวันที่ 15, 21-22 กรกฎาคม 2561

เปิดรับสมัครวันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2561
คลิกสมัครได้ที่นี่ https://www.spu.ac.th/fac/account/th/content.php?cid=16898

ผู้เช้าอบรมสามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี รวม 19.30 ชม.

สอบถามติดต่อคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 02-579-1111 ต่อ2374-2375