เส้นทางการเป็นนักบัญชีบริษัทข้ามชาติ

คณะบัญชี จัดกิจกรรมปัจฉิมเทศ เรียนรู้ประสบการณ์จริง
"เส้นทางการเป็นนักบัญชีบริษัทข้ามชาติ"
 เรียนรู้จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ก่อนการปฏิบัติงานจริง


วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ Zone C ชั้น 1 อาคาร 11