ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาค 2/2560

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาค 2/2560
หัวข้อ "บุคลิกภาพ เสริมภาพลักษณ์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ”

โดยวิทยากร คุณชาตยา  สุพรรณพงศ์
Chief Engagement Officer (CEO) บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
วันที่ 22 เม.ย. 2561  เวลา 09.00-12.30 น.
ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.