“วันเกียรติยศ” วันแห่งความภาคภูมิใจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดงาน “วันเกียรติยศ” วันแห่งความภาคภูมิใจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันอังคารที่ 24 เมษายน  2561 เวลา 12.00 น.
ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาและครอบครัว ที่นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาสร้างผลงานและทำความดี
 
กำหนดการ
12.00 น. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ,ลงทะเบียน นั่งตามลำดับหมายเลข
13.00-13.30 น.    ซักซ้อมการรับรางวัล
                        ชม VTR ผลงานของนักศึกษา 
13.40 น.             ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึงห้องพิธีฯ
                        กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
                        พิธีมอบรางวัล
                        ประธานให้โอวาท
                        ถ่ายภาพร่วมกัน
                        เสร็จพิธี