ฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีประทานปริญญาบัตร ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2559

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2559 (ระดับปริญญาโท-เอก) ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. โดยมีกำหนดพิธีฝึกซ้อมใหญ่ (ฝึกซ้อมโดย เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง) วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 รายงานตัวเวลา 09.00 น. ณ ชั้น 1 โซน C อาคาร 40 ปี ศรีปทุม  และพิธีประทานปริญญาบัตร วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 รายงานตัวเวลา 11.30 น. ณ ชั้น 1 โซน C อาคาร 40 ปี ศรีปทุม  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาเดินทางโดยรถสาธารณะ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ โทร. 0 2579 1111