สถาปัตย์ SPU "นัดเธอมาติว"

UploadImage

สถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU "นัดเธอมาติว" เชิญชวนน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. 
ติวฟรี! 24 มีนาคม - 19 พฤษภาคม 2561  ติวโดย : อ.รตนพรรณ์ เสน่ห์งามเจริญ (อ.ซัน)
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 น. – 15.00 น.  ณ ห้อง 5-402 ชั้น 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.   ลงทะเบียนสมัครได้ที่  http://bit.ly/2HrywgS