เทศกาลสงกรานต์และวันครอบครัว

UploadImage
 
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันครอบครัว มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปิดทำการ 
ระหว่างวันที่ 9 - 16 เมษายน 2561 
เปิดทำการตามปกติ  ในวันที่ 17 เมษายน 2561