พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระดับ ปวส.) วิทยาลัยในเครือไทย-เทค ประจำปีการศึกษา 2560


UploadImage

31 มีนาคม 2561 เวลา 06.30 - 12.00 น.กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยในเครือไทย-เทค ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับ ปวส.) โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ  ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร