ฟิตอะไร ก็ไม่เท่า "FINTECH"

UploadImage

ฟิตอะไร ก็ไม่เท่า "FINTECH" เรื่องใกล้ตัวที่ต้องรู้

คณะบริหารธุรกิจกิจ ขอเชิญพบกับ
ผู้อำนวยการการศูนย์ให้คำปรึกษาธุจกิจ ศูนย์พัฒนาองค์รวม จำกัด
คุณภานุ เชาว์ปรีชา

ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของ FINTECH สร้างโอกาสทางธุรกิจ

วันพฤหัสที่ 29 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.
Auditorium 2 ชั้น 14  อาคาร 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.