จากทุ่งข้าวถึงขุนเขา

UploadImage

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย!
"จากทุ่งข้าวถึงขุนเขา" (โนนค้อทุ่ง-ภูพอก)
บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

กับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

โดย คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ  (คุณเช็ค)
ผู้บริหาร บริษัท ทีวีบูรพา , ผู้ให้กำเนิดรายการ คน ค้น คน, กบนอกกะลา 

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
เวลา 9.00 - 12.00 น. 
ณ ชั้น12 ห้อง1208 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สำรองที่นั่ง โทร 0 2579 1111 ต่อ 3046 - 3047