กอช. ต้นกล้าการออม

UploadImage


มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการออม เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ
ออมอย่างพอเพียง “กอช. ต้นกล้าการออม มหาวิทยาลัยศรีปทุม”
27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ Exhibition Hall ชั้น 1 โซน A อาคาร 40 ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
สมัครสมาชิก กอช. มีสิทธิรับเงินสมทบจากรัฐบาล
สมัครและเปิดบัญชีในงาน รับเสื้อฟรี!
คลิกแสดงความจำนงเปิดบัญชีกองทุนเงินออมแห่งชาติที่นี่
https://goo.gl/rTa6qX

กำหนดการ
เวลา 09.00 น. เปิดบูธรับสมัครสมัครมาชิ กอช. และแจกของที่ระลึก
เวลา 10.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 10.30 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและเชิญชม
                    การแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมและวีดีโอแนะนำ กอช.
                    (อาจารย์วรกัญญา  สิริพิเดช พิธีกรดำเนินรายการ)
เวลา 10.45 น. ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
                    กล่าวต้อนรับและแนวทางความร่วมมือฯ
                    นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ กอช. 
                    กล่าววัตถุประสงค์และแนวทางความร่วมมือฯ
                    ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
                    ประธานกล่าวเปิดพิธีลงนามความร่วมมือ
                    พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการออมระหว่าง
                    กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                    ** ถ่ายภาพร่วมกัน 3 คน
                    ** ถ่ายภาพร่วมกันผู้บริหาร 2 หน่วยงานและสักขีพยาน
เวลา 11.00 น.   เสวนา “Gen Z ต้องเตรียมพร้อม วัยเกษียณ เป็นเรื่องไกลตัวจริงหรือ....?”
                      ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
                      ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
                      นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ กอช.
                      ผศ.ดร.พรวรรณ  นันทแพศย์ อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                      ดำเนินรายการ
 
**บูธกิจกรรมรับสมัครสมาชิก กอช. ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.


คลิกชมวีดีโอแนะนำวิธีการสมัครสมาชิก กอช.
https://goo.gl/phNa8Y
 
เป็นสมาชิกแล้วได้อะไร คลิกอ่านที่นี่
https://goo.gl/25RgB5
 
ตรวจสอบสิทธิสมัครสมาชิก กอช.
https://pension.nsf.or.th/rights/
 
ผู้มีสิทธิสมัคร
-อายุ 15 -60 ปี  มีสัญชาติไทย
ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเน็จบำนาญอื่นๆของรัฐ
ผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1
ผู้ไม่มีสิทธิสมัคร
-ข้าราชการประจำ (มีบำเหน็จบำนาญ) 
ผู้ประกันตน ม.33,  ม.39, ม.40 ทางเลือก 2 (มีบำเหน็จ)