พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559 (ระดับปริญญาตรี)


UploadImage

พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประจำปีการศึกษา 2559

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561
>>> คลิกดูกำหนดการ <<<