บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

UploadImage

วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 -15.00 น.


กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์    
ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.