ฝ่ากลยุทธ์บริษัท Tech Hardware

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนฟัง Tech Talk Season2#7
“ฝ่ากลยุทธ์บริษัท Tech Hardware อันดับ 1 ของประเทศไทย
ภายใต้แบรนด์ anitech สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไลฟ์สไตล์ที่นำ
“ความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับ นวัตกรรม”

โดย คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี (โธมัส)  CEO Smart ID Group Co.Ltd.
 
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 12.00-14.30 น.
ณ ออดิทอเรียม 1 ชั้น 14  อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/Jm8dBqt04npI6ttM2