ตรวจสุขภาพทั่วไป

UploadImage

ในโอกาสมหาวิทยาลัยครีปทุม ครบรอบ 48 ปี
ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร  "ตรวจสุขภาพทั่วไป" ฟรี!

ในงาน 48 th Anniversary : SPU Proud

ภายในงานสามารถรับบริการตรวจสุขภาพฟรี! ทุกรายการ
โดย ทีมแพทย์และพยาบาล จากสถาบันสุขภาวะเขตเมืองใหญ่
และโรงพยาบาลนวมินทร์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
เช็คเบาหวาน ความดัน ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
บริการรถคลายเครียด ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน

วันอังคาร 30 มกราคม 2561
เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ ลานกิจกรรมหน้า อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.