แข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาการ ระดับ ม.ปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ และ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งผู้แทนนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.spu.ac.th/fac/account/th/category.php?category=2&sub=21
ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2561
ส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/MepXwlWo8jBQCHxq2
หรือทางอีเมล์ chitlada.wi@spu.ac.th หรือ chalermchai.sa@spu.ac.th
ทางโทรสาร หมายเลข 0-2579-1111 ต่อ 2374-5

#เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #บัญชีศรีปทุม4.0 #บัญชีศรีปทุม #บัญชีดิจิทัล #spuacc #บัญชีนัมเบอร์วัน