คอนเสิร์ตเดอะมิวสิคัล เรื่อง BURLESQUE

UploadImage

สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. เชิญชม "คอนเสิร์ตเดอะมิวสิคัล" FINAL PROJECT
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
เรื่อง  BURLESQUE จัดแสดง วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ โถงการแสดง ชั้น 1
สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.