พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 31/2560 "ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้สำเร็จด้วยกลยุทธ์ ROV"

UploadImage

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่  31/2560 "ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้สำเร็จด้วยกลยุทธ์ ROV" โดย คุณนรภัทร  งามสอาด  HR.Specialist Recruitment บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. โทร. 0 2579-1111 ต่อ 2245