พิธีฝึกซ้อม พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2559 (ป.โท-เอก)

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีฝึกซ้อม พิธีประทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2559 (ระดับปริญญาโท-เอก)
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
พิธีฝึกซ้อม  3 มีนาคม 2561
พิธีรับจริง   *อยู่ระหว่างรอหนังสือการตอบรับกำหนดวันพิธีรับจริงอย่างเป็นทางการ
สถานที่ : ฝึกซ้อม-รับจริง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 
คลิกเว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/graduate/

สามารถแจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2560

ทาง http://scms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm
 
หมายเหตุ :
1. กำหนดการวันเวลาฝึกซ้อม   รายละเอียดคลิก  https://www.spu.ac.th/graduate/
2. เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง
ขอความกรุณาเดินทางโดยรถสาธารณะ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2579 1111 
สำนักงานทะเบียน  ต่อ 1025, 1362 และ 1364
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002, 1118, 1124-6
 
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th   หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/PRSripatum.bk/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ