พิธีฝึกซ้อม พิธีประสาทปริญญา ม.ศรีปทุม ปีการศึกษา 2559 (ระดับปริญญาตรี)

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดพิธีฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 
พิธีฝึกซ้อม   4 มีนาคม 2561
พิธีรับจริง    10-11 มีนาคม 2561
สถานที่ : ฝึกซ้อม-รับจริง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 
คลิกเว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/bachelor/

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
แจ้งความจำนง เพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2560

ทาง http://scms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm

หมายเหตุ :
1. กำหนดการวันเวลาฝึกซ้อม-รับจริง รายละเอียดคลิก https://www.spu.ac.th/bachelor/
2. เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาเดินทางโดยรถสาธารณะ
และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2579 1111 
สำนักงานทะเบียน  ต่อ 1025, 1362 และ 1364
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002, 1118, 1124-6
 
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th   หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/PRSripatum.bk/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ