วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 9

UploadImage

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมงาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ โซน C ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
คลิกกำหนดการ https://www.spu.ac.th/activities/15460  สอบถาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หมายเลขภายใน 2138