Make Up Artist ตัวจริงวงการบันเทิง Workshop Make-up เพิ่มเคล็ดลับอย่างมืออาชีพให้เด็กศิลปะการแสดง

UploadImage
คณะนิเทศศาสตร์ SPU เชิญ Make Up Artist ตัวจริงวงการบันเทิง Workshop Make-up
เพิ่มเคล็ดลับอย่างมืออาชีพให้เด็กศิลปะการแสดง


สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญ ครูต้อง วรัญญู ปิ่นฉ่ำ
 Make up Artist ตัวจริงจากวงการบันเทิง
Workshop Make-up "การแต่งหน้าสำหรับงานการแสดง"
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
ได้เพิ่มเติมความรู้และเคล็ดวิชาเพื่อใช้ในงานสร้างสรรค์ Thesis ของนักศึกษา

#คณะนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #Dek61 ##Dek62