การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชี ครั้งที่ 8 ระดับ ปวช. และ ปวส.

คณะบัญชี ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชี ครั้งที่ 8
ชิงถ้วยรางวัลจากรองปลัดกระทรวงพาณิชย์


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สมัครแข่งขันตอบปัญหาได้ 2 ช่องทาง
สมัครแข่งขันตอบปัญหาออนไลน์ที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร​
 
UploadImage