เงินทอง ต้องวางแผน

UploadImage


27 พฤศจิกายน 2560.
เวลา 12.00 - 14.30 น. 
เธียร์เตอร์รูม ชั้น 3 อาคาร 11

"เงินทอง ต้องวางแผน"
พบกับ คุณภูริพัฒน์ ปรัชญกุล

ผู้อำนวยการฝ่าย wealth
บริษัท หลักทรัพย์ดีบีเอส วิเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

พิเศษเฉพาะนักศึกษาศรีปทุม
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง
โทร 0 2579 1111 ต่อ1273