ตรวจสุขภาพทั่วไป ฟรี!

UploadImage


กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ
ร่วมกับ โรงพยาบาลนวมินทร์
ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตรวจสุขภาพทั่วไป ฟรี!

เจาะเลือด  เบาหวาน ความดันโลหิต  ดัชนีมวลกาย
 
20 - 21 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 15.00 น.
ลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10)