เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2560

UploadImage


สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1
เลือกชมรมที่รัก สมัครชมรมที่ชอบ
ในงาน “เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2560”

ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา 10.00 – 16.00 น.
ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.