การบริการลูกค้าที่แตกต่างอย่างเหนือชั้น

UploadImage


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ
ขอเชิญรับฟังบรรยาพิเศษ

"การบริการลูกค้าที่แตกต่างอย่างเหนือชั้น"
โดยวิทยากรคุณนิรุธ ศรีพวาทกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจฟเฟอร์เรสโตรองส์ จำกัด

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ 9-905 ชั้น 9 อาคาร 9