การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ

UploadImage


ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย

"การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ"

โดยวิทยากรพิเศษ รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
เจ้าของรางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยมระดับชาติ

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
เวลา 12.00 - 15.00 น.
Theater Room ชั้น 3 อาคาร 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.
จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ