พิธีไหว้ครูครอบครูช่างสถาปัตยกรรม

ครบรอบ 24 ปี สถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า ร่วมงาน
พิธีไหว้ครูครอบครูช่างสถาปัตยกรรม 
 
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 7.00  น. 

ณ Student Lounge & Exhibition Hall  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี  (อาคาร 5)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

การแต่งกาย : นักศึกษาเครื่องแบบปกติ /บุคลากร ศิษย์เก่า (แต่งกายสีขาว)
 
 
UploadImage
 
ขอแสดงความนับถือ
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1000, 1107, 1118, 1124-6, 1181, 1184-5
มือถือ PR  091-0803891 และ 091-0803892