การแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง

คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญร่วมรับชม

“การแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ประจำปี 2560” ระดับอุดมศึกษา
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เวลา 08.30 – 18.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.