คนสื่อไอที กับเด็กดียุคดิจิทัล

UploadImage

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชวนคุณมาวัดระดับความเป็นทาสสื่อดิจิทัลในตัวคุณ
ใน"คนสื่อไอที กับเด็กดียุคดิจิทัล"

พบกับคนสื่อไอทีสุดว๊าว
ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์
อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
และคนสื่อดิจิทัลสุดจี๊ด
คุณรัตนาภรณ์ วัชรสิทธิโรจน์
Edutainer & Creative จาก บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ Convention room 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.

สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา ติดต่อได้ที่
084 244 9829 (คุณเฟิร์น) และ 084 925 7454 (คุณโบตั๋น)