ล้วง (ความลับ) พีอาร์ ยุคเทคโนโลยีผลัดใบ

UploadImage

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงอภิปราย หัวข้อ
"ล้วง (ความลับ) พีอาร์ ยุคเทคโนโลยีผลัดใบ"

"ไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล อาจกลายเป็นฝันร้ายของสื่อมวลชน คนพีอาร์ หรือนักการตลาด"
งานนี้จะชวนมาฟังพีอาร์มือเก๋าอย่าง
คุณหน่อย-ศศิธร เจ้าของ ศศิพีอาร์
และคุณหมู-ภารดี พีอาร์มากประสบการณ์จาก KTC
และวิทยากรที่ถูกติดตามมากที่สุดคนหนึ่งในสื่อออนไลน์ คุณปริญญ์ เจ้าของ Phoenix Lava

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
เวลา 12.30 - 15.30 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4  อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่
08-4551-9475 หรือ missmook322@gmail.com