รับบัตรประกันอุบัติเหตุ นักศึกษา ป.ตรี รหัส 60

UploadImage

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม รหัส 60 
ติดต่อรับบัตรประกันอุบัติเหตุ
ได้ตั้งวันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2560
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 10.00 – 16.00 น.
ณ จุดบริการนักศึกษา ด้านหน้าอาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

หมายเหตุ
1. นักศึกษา ป.ตรี วิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษา ภาคเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อรับได้ที่วิทยาลัยและคณะที่นักศึกษาสังกัด
2. นักศึกษา ป.โท-เอก ติดต่อรับบัตรได้ตั้งวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ในวันทำการของหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด

สอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1440