งานวิจัยมุ่งเป้าด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยุคไทยแลนด์ 4.0

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
จัดการบรรยายหัวข้อ
"งานวิจัยมุ่งเป้าด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยุคไทยแลนด์ 4.0"
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 - 17.00 น. 
ณ ห้อง 12A02 ชั้น 12A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11 )
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
นักศึกษาศรีปทุม และศิษย์เก่า ลงทะเบียนเข้าฟังฟรี
สำรองที่นั่งด่วน! รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน
สอบถามเพิ่มเติม : 0 2579 1111 ต่อ 1512 - 1516