มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัดด้วย CRM เชิงรุก

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ จัดบรรยายพิเศษ
“มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัดด้วย CRM เชิงรุก”

โดยวิทยากรดร.ภาวพันธน์ ศิวรักษ์
Business development Manager ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

เวลา 15.00 – 16.40 น.
ณ ห้องประชุม 9-905 ชั้น 9 อาคาร 9