สัมมนา "เส้นทางอาชีพด้านงานจัดซื้อในธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน"

UploadImage


วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา

“เส้นทางอาชีพด้านงานจัดซื้อในธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน”
พบกับวิทยากรพิเศษ คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ
(นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย)

เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์