บรรยายพิเศษ "การจัดการในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล"

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ
จัดสัมมนาบัณฑิตในอุดมคติเตรียมความพร้อมนักศึกษา

การจัดการในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) 
โดยวิทยากร ดร.ภาวพันธน์ ศิวรักษ์
Business development Manager
ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

เวลา 15.00 – 16.40 น.
ณ ห้องประชุม 9-905 ชั้น 9 อาคาร 9