สืบวิธีค้นหา ค้นเจอตัวเอง

UploadImage


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป

ฟังบรรยายหัวข้อ
“สืบวิธีค้นหา ค้นเจอตัวเอง”
ฉบับเจ้าหญิงไอที พี่ซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์


วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
เวลา 15.00 - 16.40 น.
ณ Auditorium 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 14
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/xXACLTW6dR94aNYc2