ตรวจสุขภาพทั่วไป ฟรี !!

UploadImage
 

ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ร่วมกับ โรงพยาบาลนวมินทร์

ขอเชิญชวน นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตรวจสุขภาพทั่วไป ฟรี !!
เจาะเลือดคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตรวจค่าดัชนีมวลกาย


27 – 29 กันยายน 2560
เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม​  กทม.